Dane ewidencyjne

Przy pomocy opcji Dane ewidencyjne możliwe jest sprawdzenie danych Pracodawcy, które zapisane są w wewnętrznym systemie PFRON - są to:

  • Numer w rejestrze PFRON, Regon, NIP;
  • Kontakt (numer telefonu), Osoba odpowiedzialna za kontakt z PFRON, Adres e-mail;
  • Adres podstawowy - Nazwa, Miasto, Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu, Nr lokalu;
  • Adres korespondencyjny - Nazwa, Miasto, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu i Nr lokalu.

 

Uwaga! W przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi ewidencyjnymi, prezentowanymi w opcji Dane ewidencyjne, a stanem faktycznym - należy niezwłocznie powiadomić o tym Fundusz, przesyłając deklarację aktualizacyjną DEK-Z (dla pracodawcy zobowiązanego do wpłat na PFRON) albo informację aktualizacyjną INF-Z (dla pracodawcy zwolnionego z wpłat na PFRON).

Uwaga! Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Dane przetwarzane są w stopniu niezbędnym dla realizacji zadań. Szczegółowe informacje: RODO w Funduszu.

 

Kontakt z infolinią.