Rachunki bankowe

W zakładce Rachunki bankowe dostępne są numery rachunków bankowych PFRON prowadzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Przeznaczone są one dla pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON na podstawie właściwych aktów prawnych. 

W zakładce Rachunki bankowe można również zapisać numer rachunku bankowego Pracodawcy wykorzystywane w trakcie obsługi przelewu (przycisk przelew dostępny na liście Dokumentów złożonych dla danej deklaracji).

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON winni dokonywać wpłat wyłącznie na niżej wymienione numery rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie:

  • art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (DEK-I-0):

07 1130 1017 0019 9361 9020 0036

 

  • art. 21 ust. 2a i 2g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-I-a):

77 1130 1017 0019 9361 9020 0037

 

  • art. 21 ust. 2b i 2g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-I-b):

50 1130 1017 0019 9361 9020 0038

 

  • art. 22b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-II-u):

16 1130 1017 0019 9361 9020 0068

 

  • art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit.a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych** (DEK-II-a):

23 1130 1017 0019 9361 9020 0039

 

  • art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DEK-II-b i DEK-W):

93 1130 1017 0019 9361 9020 0040

 

Dokonywanie wpłat na rachunki bankowe PFRON inne niż wymienione powyżej może być przyczyną opóźnień w prawidłowym księgowaniu. Kontakt w sprawie wpłat.

 


 

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

** Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.