Raporty

W zakładce Raporty udostępnione są dane zawierające:

  • zestawienie złożonych deklaracji i informacji (karta Deklaracje),
  • zestawienie dokonanych wpłat na PFRON (karta Dokonane wpłaty),
  • informacje o wysokości salda z tytułu wpłat obowiązkowych (karta Saldo pracodawcy).

Raporty z deklaracji i informacji oraz z dokonanych wpłat prezentują informacje o wcześniej złożonych Dokumentach i dokonanych wpłatach. Generowane są przez Fundusz okresowo - raz na miesiąc (pomiędzy 15, a 20 dniem miesiąca).

Saldo pracodawcy prezentuje informacje o wysokości salda z tytułu wpłat obowiązkowych na PFRON. Dane aktualizowane są kilka razy w miesiącu na podstawie zaksięgowanych dokumentów, jakie zostały złożone do PFRON.