Rejestr zdarzeń

W systemie e-PFRON2 dostępna jest zakładka Rejestr zdarzeń, która umożliwia przeglądanie listy zdarzeń związanych z działaniami wykonanymi w Systemie przez Korzystających oraz dotyczących korespondencji z PFRON. Zdarzenia przedstawiane są wg daty wykonania operacji i prezentują:

 • datę wykonania operacji,
 • login Korzystającego, który wykonał operację,
 • adres IP komputera, z którego łączył się Korzystający wykonujący operację,
 • opis zdarzenia.

 

Do operacji wykazywanych w rejestrze zdarzeń zaliczają się m.in.:

 • zalogowanie w Systemie,
 • odczytanie poczty,
 • zmiana uprawnień,
 • dodanie dokumentu roboczego,
 • wysłanie dokumentu,
 • potwierdzenie poprawności lub odrzucenia przesłanego dokumentu,
 • nieudane próby zalogowania,
 • rejestracja nowego Korzystającego,
 • pobranie certyfikatu,
 • otrzymanie wiadomości.