Wiadomości

System e-PFRON2 umożliwia odbieranie oraz wysyłanie wiadomości pomiędzy Pracodawcą, a PFRON.

Dostęp do skrzynki z wiadomościami mają Korzystający o uprawnieniach: Pracownik, Użytkownik i Administrator. Wiadomości do PFRON może wysyłać Korzystający z uprawnieniem Administrator i Użytkownik, który dodatkowo posiada zarejestrowany w Systemie e-PFRON2 certyfikat kwalifikowany (opis w zakładce Certyfikaty - Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego).

Uwaga! W przypadku wysyłania wiadomości typu "Zdarzenie prawne" nie ma konieczności posiadania zarejestrowanego w Systemie e-PFRON2 podpisu kwalifikowanego.

W zakładce Wiadomości dostępne są listy z korespondencją:

  • otrzymaną z PFRON (karta: Odebrane),
  • wysłaną do PFRON (karta: Wysłane),
  • usuniętą przez Pracodawcę (karta: Usunięte).