Dokumenty INF-U

W zakładce Dokumenty INF-U dostępna jest lista wygenerowanych w Systemie informacji o kwocie obniżenia wpłat. Lista aktualizowana jest automatycznie po wystawieniu kolejnego dokumentu lub zmianie statusu informacji wygenerowanej wcześniej.

Na liście dostępne są następujące informacje:

 • Nr referencyjny- unikalny numer dokumentu nadawany przez System.
 • Znak informacji – znak wystawionej informacji wskazany przez Sprzedającego w polu 16.
 • Rodzaj dokumentu – zwykły czy korygujący.
 • Data wygenerowania – data i godzina wygenerowania dokumentu.
 • Wygenerowany przez – login użytkownika, który wygenerował informację.
 • Załącznik do INF-1-u za – rok i miesiąc wygenerowania INF-U (pole 39).
 • Okres – okres sprawozdawczy tożsamy z terminem płatności za zakup (pole 14).
 • Status - stan dokumentu określający etap jego przetwarzania (wygenerowany, złożony, przekazany do weryfikacji, do sprawdzenia przez operatora PFRON, odrzucony, zaakceptowany).

 

Dla wygenerowanych dokumentów możliwe jest wykonanie następujących operacji:

 • Wyświetlenie dokumentu w formie zgodnej z rozporządzeniem, wraz z możliwością jego wydrukowania i pobrania w formacie html (przycisk podgląd).
 • Wyświetlenie dokumentu w formie zgodnej z rozporządzeniem, wraz z możliwością jego wydrukowania i pobrania w formacie PDF (przycisk pobierz PDF).

 

Dokument wygenerowany w Systemie może mieć jeden z następujących statusów:

 • Wygenerowany – wystawiony dokument gotowy do przekazania nabywcy, przed sporządzeniem INF-1-u i wysłaniem do PFRON.
 • Złożony - wysłany do PFRON i wstępnie zweryfikowany w Systemie.
 • Przekazany do weryfikacji - dokument został przesłany do wewnętrznego systemu księgowego PFRON.
 • Do sprawdzenie przez operatora PFRON - przekazany do wyjaśnienia przez pracownika PFRON - do czasu wyjaśnienia wstrzymana jest możliwość przyjęcia lub odrzucenia dokumentu.
 • Odrzucony - negatywnie zweryfikowany dokument.
 • Zaakceptowany - pozytywnie zweryfikowany dokument, przyjęty przez PFRON.

 

Za pomocą przycisków dostępnych w lewym dolnym rogu ekranu można:

 • Sprawdzić poprawność wypełnionego formularza (przycisk Sprawdź formularz).
 • Wygenerować (wystawić) wypełnioną informację (przycisk Generuj PDF) – wygenerowana informacja INF-U jest niedostępna do edycji.
 • Zapisać wypełniony formularz w dokumentach roboczych (przycisk Zapisz roboczy).
 • Anulować wprowadzone zmiany (przycisk Anuluj).