Dokumenty robocze

W zakładce Dokumenty robocze dostępna jest lista dokumentów, które nie zostały jeszcze wysłane do PFRON.

Na liście dostępne są następujące informacje:

  • Data sporządzenia - dokładna data i godzina utworzenia dokumentu.
  • Typ dokumentu- symbol sporządzonej deklaracji lub informacji (np. DEK-I-0, INF-1).
  • Rodzaj dokumentu – informacja czy dokument jest zwykły czy korygujący.
  • Utworzony przez – login Korzystającego, który utworzył dokument.
  • Data modyfikacji – dokładna data i godzina ostatniej modyfikacji dokumentu.
  • Zmodyfikowany przez – login Korzystającego, który ostatni dokonał zmian w dokumencie.
  • Okres – miesiąc i rok (lub sam rok), którego dotyczy dokument.

 

Każdy z dokumentów roboczych można:

  • edytować (przycisk edytuj) – opcja umożliwiająca otwarcie dokumentu, wprowadzanie w nim zmian i wysłanie do PFRON lub ponowne zapisanie jako dokument roboczy,
  • podglądać/drukować (przycisk podgląd) – opcja umożliwiająca otwarcie dokumentu w formie graficznej zgodnie ze wzorem określonym we właściwym rozporządzeniu,
  • usuwać (przycisk usuń) – opcja umożliwiająca skasowanie dokumentu roboczego.