Dokumenty złożone

W zakładce Dokumenty złożone dostępna jest lista złożonych dokumentów. Lista aktualizowana jest automatycznie po przesłaniu lub zmianie statusu dokumentu wcześniej wysłanego.

 

Na liście dostępne są następujące informacje:

 • Typ dokumentu - symbol wysłanej deklaracji lub informacji (np. DEK-I-0, INF-1).
 • Rodzaj dokumentu - zwykły albo korygujący.
 • Data złożenia - data i godzina wysłania dokumentu.
 • Okres - miesiąc i rok (lub sam rok), którego dotyczy złożony dokument.
 • Status - stan dokumentu określający etap jego przetwarzania (złożony, przekazany do weryfikacji, wyjaśniany, przyjęty, odrzucony).
 • Data statusu - data i godzina nadania statusu.
 • Liczba załączników - liczba deklaracji DEK-I-u załączonych do danego dokumentu podstawowego (DEK-I-0, DEK-I-a albo DEK-I-b) lub liczba informacji INF-U załączonych do danego dokumentu podstawowego (INF-1-u).

 

Dla złożonych dokumentów możliwe jest wykonanie następujących operacji:

 • Wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących danego dokumentu (przycisk info).
 • Wyświetlenie dokumentu w formie zgodnej z rozporządzeniem, wraz z możliwością jego wydrukowania i pobrania w formacie html (przycisk podgląd).
 • Przygotowanie przelewu (przycisk przelew).  

 

Dokument złożony w Systemie może mieć jeden z następujących statusów:

 • Złożony - wysłany do PFRON i wstępnie zweryfikowany w Systemie.
 • Przekazany do weryfikacji - przekazany do wewnętrznego systemu księgowego PFRON.
 • Do sprawdzenie przez operatora PFRON - przekazany do wyjaśnienia przez pracownika PFRON - do czasu wyjaśnienia wstrzymana jest możliwość przyjęcia lub odrzucenia dokumentu.
 • Odrzucony - negatywnie zweryfikowany dokument.
 • Zaakceptowany - pozytywnie zweryfikowany dokument, przyjęty przez PFRON.