Formularze - typy dokumentów

1. SYSTEM e-PFRON2 UMOŻLIWIA SKŁADANIE DEKLARACJI

 • miesięcznych wpłat - DEK-I-0
 • miesięcznych wpłat - DEK-I-a
 • miesięcznych wpłat - DEK-I-b
 • miesięcznych wpłat - DEK-II
 • wpłat - DEK-II-a
 • wpłat - DEK-II-b
 • wpłat - DEK-II-u
 • wpłat - DEK-W
 • korzystania z obniżenia wpłat - DEK-I-u
 • rozliczenia rocznego wpłat - DEK-R
 • ewidencyjnych - DEK-Z

Za okresy sprawozdawcze od lipca 2016 r. oraz od stycznia 2018 r. do września 2018 r. oraz od października 2018 r. zgodnie ze wzorami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 172).
 • Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2017 r., poz. 2091).

Za okresy sprawozdawcze od grudnia 2012 r. do czerwca 2016 r. zgodnie ze wzorami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 101).

Za okresy sprawozdawcze od stycznia 2011 r. do listopada 2012 r. zgodnie ze wzorami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2011 r., Nr 44, poz. 231).

Za okresy sprawozdawcze do grudnia 2010 r. zgodnie ze wzorami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2003 r., Nr 105, poz. 989).

  

2. SYSTEM e-PFRON2 UMOŻLIWIA SKŁADANIE INFORMACJI

 • miesięcznych - INF-1
 • rocznych - INF-2
 • ewidencyjnych - INF-Z

Za okresy sprawozdawcze od października 2018 r. zgodnie ze wzorami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1857).

Za okresy sprawozdawcze od stycznia 2018 r. do września 2018 r. zgodnie ze wzorami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2103).

Za okresy sprawozdawcze od lipca 2016 r. do grudnia 2017 r. zgodnie ze wzorami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 938). 

Za okresy sprawozdawcze od października 2012 r. do czerwca 2016 r. zgodnie ze wzorami określonymi w:

 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 809). 

Za okresy sprawozdawcze od stycznia 2011 r. do września 2012 r. zgodnie ze wzorami określonymi:

 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 63, poz. 329). 

Za okresy sprawozdawcze do grudnia 2010 r. zgodnie ze wzorami określonymi:

 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 104, poz. 969).

  

3. SYSTEM e-PFRON2 UMOŻLIWIA SKŁADANIE INFORMACJI (DOTYCZĄCYCH KWOT OBNIŻENIA)

 • miesięcznych - INF-1-u
 • dotyczących obniżenia wpłat - INF-U

Od 1 października 2018 r. zgodnie ze wzorami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1858).

Od 1 lipca 2016 r. zgodnie ze wzorami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawianych informacji o kwocie obniżenia (Dz.U. z 2016 r., poz. 928).