Formularze - typy dokumentów

SYSTEM e-PFRON2 UMOŻLIWIA SKŁADANIE DEKLARACJI: 

 • miesięcznych wpłat - DEK-I-0,
 • miesięcznych wpłat - DEK-I-a,
 • miesięcznych wpłat - DEK-I-b,
 • miesięcznych wpłat - DEK-II,
 • wpłat - DEK-II-a,
 • wpłat - DEK-II-b,
 • wpłat - DEK-II-u,
 • wpłat - DEK-W,
 • korzystania z obniżenia wpłat - DEK-I-u,
 • rozliczenia rocznego wpłat - DEK-R,
 • ewidencyjnych - DEK-Z.


Za okresy sprawozdawcze 
od lipca 2016 r. do grudnia 2017 r. oraz od stycznia 2018 r. zgodnie ze wzorami określonymi:

 • Rozporządzeniem z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r. poz. 956).
 • Rozporządzeniem z dnia 26 października 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2017 r. poz.  2091).

Za okresy sprawozdawcze od grudnia 2012 r. do czerwca 2016 r. zgodnie ze wzorami określonymi:

 • Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2015 r. poz. 101).

Za okresy sprawozdawcze od stycznia 2011 r. do listopada 2012 r. zgodnie ze wzorami określonymi:

 • Rozporządzeniem z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2011 r. Nr 44 poz. 231).

Za okresy sprawozdawcze do grudnia 2010 r. zgodnie ze wzorami określonymi:

 • Rozporządzeniem z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2003 r. Nr 105 poz. 989).

 
SYSTEM e-PFRON2 UMOŻLIWIA SKŁADANIE
 INFORMACJI: 

 • miesięcznych - INF-1,
 • miesięcznych - INF-1-u,
 • rocznych - INF-2,
 • ewidencyjnych - INF-Z,
 • dotyczących obniżenia wpłat - INF-U.

 

Za okresy sprawozdawcze od lipca 2016 r. do grudnia 2017 r. oraz od stycznia 2018 r. zgodnie ze wzorami określonymi:

 • Rozporządzeniem z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 938). 
 • Rozporządzeniem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz.  2103).
 • Rozporządzeniem z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawianych informacji o kwocie obniżenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 928).  

Za okresy sprawozdawcze od października 2012 r. do czerwca 2016 r. zgodnie ze wzorami określonymi:

 • Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 809). 

Za okresy sprawozdawcze od stycznia 2011 r. do września 2012 r.zgodnie ze wzorami określonymi:

 • Rozporządzeniem z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 63 poz. 329). 

Za okresy sprawozdawcze do grudnia 2010 r. zgodnie ze wzorami określonymi:

 • Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 104 poz. 969).