Import INF-U

System e-PFRON2 umożliwia zaimportowanie dokumentów INF-U przygotowanych w programach innych niż e-PFRON2.

Dokument INF-U musi być przygotowany w formacie XML i spakowany do paczki ZIP. Dokument XML musi być zgodny ze schematem XSD (pobierz plik .zip - plik do obowiązującego schematu oraz wykaz reguł).

Importowane dokumenty są weryfikowane za zgodność ze zdefiniowanym plikiem XSD (zawierającym definicje XML Schema). Dodatkowo weryfikowana jest poprawność informacji zawartych w dokumentach, zgodnie z regułami walidacyjnymi obowiązującymi w Systemie e-PFRON2.

Aby zaimportować dokument INF-U należy:

 1. Wybierz zakładkę „Formularze”.
 2. Wybierz pozycje „Miesięczny” z listy rozwijalnej dla pola „Wybierz dokument”.
 3. Wybierz okres sprawozdawczy (rok i miesiąc) z list rozwijalnych dla pola „Wybierz okres, za który chcesz wypełnić dokument” – dla celów importu wskazany okres pozostaje bez znaczenia.
 4. Wybierz typ dokumentu „INF-U” z listy rozwijalnej dla pola „Wybierz typ dokumentu”.
 5. Wybierz rodzaj dokumentu (1. Zwykły lub 2. Korygujący) z listy rozwijalnej dla pola „Wybierz rodzaj dokumentu”.
 6. Naciśnij przycisk „Dalej” – dla celów importu wskazany rodzaj dokumentu pozostaje bez znaczenia.
 7. Naciśnij przycisk „Importuj” dla pola „albo importuj dokument INF-U”.
 8. Naciśnij przycisk „Wybierz plik” (Przeglądaj) i wskaż przygotowaną paczkę ze spakowanymi plikami INF-U (plik ZIP).
 9. Naciśnij przycisk „Weryfikacja poprawność danych do importu”.

Na podstawie wskazanej paczki z plikami XML zostanie wygenerowany raport z importu próbnego (w formacie TXT), który zawiera szczegółowe informacje na temat wyniku weryfikacji poszczególnych dokumentów, w tym:

 • Nazwę pliku gotowego do zaimportowania wraz z nadanym numerem referencyjnym.
 • Nazwę pliku, który nie zostanie zaimportowany wraz z opisem błędu.

Wykazane w raporcie błędy należy poprawić w programie, w którym przygotowano dokument, a do ostrzeżeń należy odpowiednio odnieść się w zależności od ich treści (ostrzeżenia nie są błędem importu). Po zamknięciu raportu - bez jego wcześniejszego zapisania - nie będzie można ponownie go pobrać.

 1. Naciśnij przycisk „Importuj”.

Prawidłowo zaimportowane pliki XML zapisane są w zakładce „Dokumenty INF-U” ze statusem „Wygenerowany” – bez możliwości ich edycji w Systemie e-PFRON2 ale z możliwością usunięcia poszczególnych plików. 
Niepoprawne pliki nie są importowane i nie są zapisywane w Systemie e-PFRON2.

Aby zaimportować nieuwzględnione w procesie importu pliki należy je poprawić w swoim  zewnętrznym systemie i zapisać jako XML, następnie spakować do pliku .ZIP i ponownie przejść  punkty 1-10.

Uwaga! W paczce ZIP jednorazowo może być zaimportowanych max. 300 plików XML. Jeżeli plików przeznaczonych do importu jest więcej, należy ponowić czynność importu tyle razy, ile jest