Obsługa przelewów

W przypadku złożenia deklaracji z należną kwotą do zapłaty, Korzystający ma możliwość wygenerowania danych do formularza przelewu.

 

Na liście Dokumentów złożonych znajduje się przycisk przelew (w wierszu każdej złożonej deklaracji), którego kliknięcie powoduje uruchomienie okna Formatki przelewu.

 

System podpowiada:

  • numer rachunku bankowego PFRON przypisany do odpowiednio złożonej deklaracji,
  • tytuł przelewu wg szablonu (Typ deklaracji / Numer w rejestrze PFRON / Okres sprawozdawczy),
  • kwotę do zapłaty, zgodną ze złożoną deklaracją,
  • format zapisu pliku (zgodny ze standardem Eliksir, Videotel albo wpłaty gotówkowej).

 

Wszystkie powyższe dane Korzystający może edytować.

 

Dane do przelewu generowane są na żądanie Korzystającego i zapisywane w pliku w lokalizacji wskazanej na własnym nośniku danych (tj. dysku twardym lub innym nośniku danych).