Sporządzanie Dokumentów

Sporządzenie Dokumentu rozpoczyna się od wyboru rodzaju dokumentu (miesięczny albo roczny) oraz okresu sprawozdawczego. W zależności od wybranego  okresu sprawozdawczego dostępne są odpowiednie typy Dokumentów. Po wybraniu  typu  Dokumentu  należy wskazać, czy jest to Dokument zwykły czy korygujący. Tworząc  Dokument, możliwe jest utworzenie formularza i jego wypełnianie (skorzystanie z przycisku Utwórz) lub skopiowanie zawartości z wcześniej złożonych Dokumentów (po wyborze z listy wcześniej złożonych dokumentów i skorzystania z przycisku Skopiuj).

Uwaga! Kopiowanie danych możliwe jest tylko w przypadku dokumentów tego samego typu. Dodatkowo sporządzając np. w październiku 2018 r. deklarację korygującą typu DEK-I-0 za okres styczeń 2018 r. nie można skopiować danych z deklaracji zwykłej, ponieważ przepisy obligują do złożenia jej na aktualnym wzorze, który wszedł w życie od 1 października 2018 r.

Dokument jest automatycznie uzupełniany danymi ewidencyjnymi Pracodawcy - pochodzącymi z bazy PFRON.

Wprowadzane przez Korzystającego dane sprawdzane są:

  • na bieżąco – w chwili opuszczenia pola, do którego były wprowadzane,
  • w momencie składania Dokumentu do PFRON.

System zapewnia poprawność wyliczenia pól wypełnianych automatycznie. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypełnienie Dokumentu poprawnymi danymi. System podpowiada, które pozycje zawierają błędy i powinny być zweryfikowane i w razie potrzeby zmodyfikowane (przycisk Sprawdź formularz).

W trakcie wypełniania Dokumentu możliwe jest skorzystanie z:

  • objaśnień widocznych na końcu formularza,
  • pliku szczegółowej pomocy, do którego łącze znajduje się po prawej stronie, powyżej nazwy formularza.