Sporządzanie Dokumentów

Sporządzenie Dokumentu rozpoczyna się od wyboru okresu sprawozdawczego. W zależności od wybranego  okresu sprawozdawczego dostępne są odpowiednie typy Dokumentów. Po wybraniu  typu  Dokumentu  należy wskazać, czy jest to Dokument zwykły czy korygujący. Tworząc  Dokument, możliwe jest utworzenie formularza i jego wypełnianie (skorzystanie z przycisku Utwórz) lub skopiowanie zawartości z wcześniej złożonych Dokumentów (po wyborze z listy wcześniej złożonych dokumentów i skorzystania z przycisku Skopiuj).

Dokument jest automatycznie uzupełniany danymi ewidencyjnymi Pracodawcy - pochodzącymi z bazy PFRON.

Wprowadzane przez Korzystającego dane sprawdzane są:

  • na bieżąco – w chwili opuszczenia pola, do którego były wprowadzane,
  • w momencie składania Dokumentu do PFRON.

System zapewnia poprawność wyliczenia pól wypełnianych automatycznie. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypełnienie Dokumentu poprawnymi danymi. System podpowiada, które pozycje zawierają błędy i powinny być zweryfikowane i w razie potrzeby zmodyfikowane (przycisk Sprawdź formularz).

W trakcie wypełniania Dokumentu możliwe jest skorzystanie z:

  • objaśnień widocznych na końcu formularza,
  • pliku szczegółowej pomocy, do którego łącze znajduje się po prawej stronie, powyżej nazwy formularza.