Generowanie i odnawianie certyfikatu e-PFRON2

Aby Korzystający (Użytkownik) mógł podpisywać wysyłane do PFRON dokumenty, musi posiadać certyfikat.

Możliwe jest wykorzystanie:

  • certyfikatu kwalifikowanego wydanego Korzystającemu przez zewnętrzne centrum certyfikacji, albo
  • profilu zaufanego utworzonego dla Korzystającego, albo
  • certyfikatu dedykowanego wygenerowanego w Systemie e-PFRON2.GENEROWANIE CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO DLA SYSTEMU e-PFRON2

Narzędzia niezbędne do podpisywania dokumentów tworzy się poprzez wygenerowanie w Systemie klucza prywatnego (plik .PVK) i certyfikatu publicznego (plik .CRT).

W przypadku generacji kolejnego certyfikatu należy usunąć dotychczas wykorzystywane pliki - klucza prywatnego (nazwa.pvk), żądania certyfikacji - plik z systemu e-PFRON (nazwa.csr) i certyfikatu (nazwa.crt).

Aby utworzyć klucz prywatny i certyfikat publiczny należy:

  • w zakładce Uwierzytelnianie wybrać przycisk Utwórz klucz prywatny oraz certyfikat publiczny,
  • zdefinować hasło do klucza prywatnego,
  • wybrać Generuj (w przypadku korzystania z oprogramowania Java należy wcześniej wskazać lokalizację, w której pliki zostaną zapisane),
  • zapisać dwa utworzone pliki.

Pliki z kluczem prywatnym (.PVK) oraz z certyfikatem publicznym (.CRT) są bardzo ważne. Należy chronić je przed utratą i przejęciem oraz pamiętać ich lokalizację.

Certyfikat ważny jest przez okres dwóch lat od daty wystawienia i nie ma konieczności generowania certyfikatu przy każdorazowym korzystaniu z Systemu.

W przypadku wykasowania lub zgubienia plików należy wygenerować je ponownie, zgodnie z powyższym opisem (korzystając z przycisku Utwórz klucz prywatny oraz certyfikat publiczny).

Uwaga! Hasło do klucza prywatnego jest innym hasłem niż to używane do logowania w Systemie. Hasło to wykorzystywane jest wyłącznie do składania (podpisywania) dokumentów.

Uwaga! Hasło do klucza prywatnego należy pamiętać i bezwzględnie chronić przed przejęciem. Bez tego hasła niemożliwe jest podpisanie i wysłanie dokumentu do PFRON – uzyskanie takiej możliwości wymaga ponownego wygenerowania klucza publicznego i certyfikatu publicznego. 
ODNAWIANIE CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO DLA SYSTEMU e-PFRON2

Procedura odnawiania certyfikatu jest identyczna jak w przypadku tworzenia (generowania) certyfikatu - patrz powyżej.