Generowanie i odnawianie certyfikatu

Aby Korzystający mógł podpisywać wysyłane do PFRON dokumenty, musi posiadać certyfikat. Możliwe jest wykorzystanie certyfikatu kwalifikowanego wydanego Korzystającemu przez zewnętrzne centrum certyfikacji albo wygenerowanie w Systemie e-PFRON2 certyfikatu dedykowanego do pracy w tym Systemie.

Certyfikat kwalifikowany należy wcześniej zarejestrować w Systemie.

Certyfikat dedykowany do pracy w Systemie można wygenerować z wykorzystaniem oprogramowania Java lub przy wykorzystaniu technologii JavaScript, jeżeli przeglądarka Korzystającego nie obsługuje oprogramowania Java.


Narzędzia niezbędne do podpisywania dokumentów tworzy się poprzez wygenerowanie w Systemie klucza prywatnego (plik .PVK) i certyfikatu publicznego (plik .CRT).

W przypadku generacji kolejnego certyfikatu należy usunąć dotychczas wykorzystywane pliki - klucza prywatnego (nazwa.pvk), żądania certyfikacji - plik z systemu e-PFRON (nazwa.csr) i certyfikatu (nazwa.crt).

Pliki z kluczem prywatnym (.PVK) oraz z certyfikatem publicznym (.CRT) są bardzo ważne. Należy chronić je przed utratą i przejęciem oraz pamiętać ich lokalizację.

Certyfikat ważny jest przez okres dwóch lat od daty wystawienia i nie ma konieczności generowania certyfikatu przy każdorazowym korzystaniu z Systemu.

W przypadku wykasowania lub zgubienia plików należy wygenerować je ponownie, zgodnie z powyższym opisem (korzystając z przycisku Utwórz klucz prywatny oraz certyfikat publiczny).

Uwaga! Hasło do klucza prywatnego jest innym hasłem niż to używane do logowania w Systemie. Hasło to wykorzystywane jest wyłącznie do składania (podpisywania) dokumentów.

Uwaga! Hasło do klucza prywatnego należy pamiętać i bezwzględnie chronić przed przejęciem. Bez tego hasła niemożliwe jest podpisanie i wysłanie dokumentu do PFRON – uzyskanie takiej możliwości wymaga ponownego wygenerowania klucza publicznego i certyfikatu publicznego. 


Procedura odnawiania certyfikatu jest identyczna jak w przypadku tworzenia (generowania) certyfikatu.