Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego

Aby Korzystający (Użytkownik) mógł podpisywać wysyłane do PFRON dokumenty, musi posiadać certyfikat.

Możliwe jest wykorzystanie:

 • certyfikatu kwalifikowanego wydanego Korzystającemu przez zewnętrzne centrum certyfikacji albo
 • certyfikatu dedykowanego wygenerowanego w Systemie e-PFRON2.

Certyfikat kwalifikowany należy wcześniej zarejestrować w Systemie e-PFRON.

Certyfikat dedykowany do pracy w Systemie można wygenerować z wykorzystaniem oprogramowania Java lub przy wykorzystaniu technologii JavaScript, jeżeli przeglądarka Korzystającego nie obsługuje oprogramowania Java (opis w zakładce Certyfikaty - Generowanie i odnawianie certyfikatu).
REJESTRACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO

Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w Systemie e-PFRON2 jest operacją polegającą na podpisaniu za jego pomocą parametrów konta Korzystającego.

Aby zarejestrować certyfikat kwalifikowany w Systemie należy:

 1. W zakładce Certyfikat wybrać przycisk Zarejestruj podpis kwalifikowany.
 2. Zapoznać się z warunkami korzystania z certyfikatu kwalifikowanego w Systemie e-PFRON2 i zaakceptować je za pomocą przycisku Rejestruj.
 3. System uruchomi aplikację służącą do składania podpisu kwalifikowanego. W górnej części okna aplikacji widoczne będą parametry konta Korzystającego przedstawione w formacie XML.
 4. Upewnić się, że certyfikaty do podpisu i znakowania czasem zostały właściwie wybrane - jeśli wybrane zostały niewłaściwe, należy kliknąć przyciski Wybierz i wskazać właściwe.
 5. Zatwierdzić operację rejestracji certyfikatu kwalifikowanego w Systemie e-PFRON2 – używając przycisku Podpisz.
 6. Wpisać kod PIN w polu Wprowadź PIN do klucza certyfikatu kwalifikowanego.
 7. Zatwierdzić wpisany kod klikając przycisk Akceptuj.
 8. Zamknąć okno informujące o statusie podpisania klikając przycisk Zakończ.
 9. Zamknąć okno z podsumowaniem operacji klikając przycisk OK.

Uwaga! W Systemie e-PFRON2 do podpisywania deklaracji i informacji można korzystać tylko z jednego z certyfikatów, tj. certyfikatu kwalifikowanego albo wygenerowanego w Systemie e-PFRON2.