Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego

Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w Systemie e-PFRON2 jest operacją polegającą na podpisaniu za jego pomocą parametrów konta Korzystającego.

Aby zarejestrować certyfikat kwalifikowany w Systemie należy:

  1. W zakładce Certyfikat wybrać przycisk Zarejestruj podpis kwalifikowany.
  2. Zapoznać się z warunkami korzystania z certyfikatu kwalifikowanego w Systemie e-PFRON2 i zaakceptować je za pomocą przycisku Rejestruj.
  3. System uruchomi aplikację służącą do składania podpisu kwalifikowanego. W górnej części okna aplikacji widoczne będą parametry konta Korzystającego przedstawione w formacie XML.
  4. Upewnić się, że certyfikaty do podpisu i znakowania czasem zostały właściwie wybrane - jeśli wybrane zostały niewłaściwe, należy kliknąć przyciski Wybierz i wskazać właściwe.
  5. Zatwierdzić operację rejestracji certyfikatu kwalifikowanego w Systemie e-PFRON2 – używając przycisku Podpisz.
  6. Wpisać kod PIN w polu Wprowadź PIN do klucza certyfikatu kwalifikowanego.
  7. Zatwierdzić wpisany kod klikając przycisk Akceptuj.
  8. Zamknąć okno informujące o statusie podpisania klikając przycisk Zakończ.
  9. Zamknąć okno z podsumowaniem operacji klikając przycisk OK.

Uwaga! W Systemie e-PFRON2 do podpisywania deklaracji i informacji można korzystać tylko z jednego z certyfikatów, tj. certyfikatu kwalifikowanego albo wygenerowanego w Systemie e-PFRON2.