Rejestracja profilu zaufanego

Aby Korzystający mógł podpisywać wysyłane do PFRON dokumenty, musi posiadać odpowiednie do tego narzędzie.

Możliwe jest wykorzystanie:

  • certyfikatu kwalifikowanego wydanego Korzystającemu przez zewnętrzne centrum certyfikacji, albo
  • profilu zaufanego utworzonego dla Korzystającego, albo
  • certyfikatu dedykowanego wygenerowanego w Systemie e-PFRON2.

Profil zaufany należy wcześniej zarejestrować w Systemie e-PFRON2. Rejestracja profilu zaufanego w Systemie e-PFRON2 jest operacją polegającą na podpisaniu za jego pomocą parametrów konta Korzystającego.

Aby zarejestrować profil zaufany w Systemie należy:

  • W zakładce Uwierzytelnianie wybrać przycisk Zarejestruj profil zaufany.
  • Zapoznać się z informacją o korzystaniu z profilu zaufanego w Systemie e-PFRON2 i zaakceptować oświadczenie o jego wykorzystywaniu.
  • Po wpisaniu loginu profilu zaufanego i wybraniu Rejestruj System przekieruje na adres do zalogowania się profilem zaufanym w serwisie pz.gov.pl.
  • Po zalogowaniu w oknie Podpisywanie dokumentu ukażą się informacje o profilu zaufanym oraz dane dotyczące podpisywanego dokumentu.
  • Dokument można sprawdzić wybierając przycisk Pobierz dokument (xml).
  • Podpisać dokument wybierając Podpisz podpisem zaufanym.
  • Po podpisaniu dokumentów użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową Systemu e-PFRON2.

Uwaga! W Systemie e-PFRON2 do podpisywania deklaracji i informacji można korzystać tylko z jednego ze sposobów uwierzytelniania, tj. profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego albo certyfikatu wygenerowanego w Systemie e-PFRON2.