Logowanie do Systemu

Aby zalogować się do System e-PFRON2 należy wejść na stronę: https://www.e-pfron.pl i z menu wybrać opcję Zaloguj. Pojawi się okno logowania do Systemu, w którym należy podać login, hasło oraz Numer w rejestrze PFRON Pracodawcy.

Po poprawnym zalogowaniu się w Systemie widoczne są następujące informacje:

  • Jesteś zalogowany jako - imię i nazwisko zalogowanego,
  • Poziom dostępu - poziom przysługujących uprawnień,
  • Numer w rejestrze PFRON - identyfikator Pracodawcy w ewidencji PFRON,
  • Ostatnie udane logowanie - data i godzina ostatniego udanego logowania,
  • Ostatnie nieudane logowanie - data i godzina ostatniej nieudanej próby logowania.

Uwaga! Przy pierwszym logowaniu System wymusza zmianę hasła podanego w zgłaszaniu Administratora (w ZAP).

Możliwe jest obejrzenie powyższych informacji w dowolnym momencie pracy w Systemie za pomocą opcji Strona główna, gdzie widoczne jest imię i nazwisko zalogowanego, przyznany poziom uprawnień, Numer w rejestrze PFRON oraz czas pozostały do wygaśnięcia sesji, jak również informacje o otrzymanych nowych wiadomościach z PFRON.