Funkcje Systemu

System e-PFRON2 umożliwia:

 • Zgłaszanie nowych Pracodawców.
 • Zgłaszanie Administratorów upoważnianych przez Pracodawcę m.in do składania dokumentów w Systemie.
 • Zgłaszanie aktualizacji danych ewidencyjnych Pracodawcy.
 • Przyznawanie Korzystającym (Użytkownikom) wymaganych uprawnień oraz ich zmianę.
 • Generowanie i odnawianie certyfikatów służących do podpisywania dokumentów.
 • Tworzenie deklaracji i informacji zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi.
 • Importowanie dokumentów INF-U przygotowanych w innych programach niż e-PFRON2.
 • Podpisywanie podpisem elektronicznym dokumentów (w tym podpisem kwalifikowanym).
 • Składanie dokumentów przez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego.
 • Przeglądanie wersji roboczych i złożonych deklaracji i informacji.
 • Pobieranie złożonych przez Pracodawców dokumentów w formacie html.
 • Generowanie danych do przelewu w formacie Elixir, Videotel oraz wpłaty gotówkowej.
 • Otrzymywanie i wysyłanie wiadomości pomiędzy pracodawcą, a PFRON.
 • Przeglądanie raportów ze złożonych deklaracji i informacji oraz z dokonanych wpłat.
 • Zapoznanie się z informacją o wysokości salda z tytułu wpłat obowiązkowych.
 • Przeglądanie danych ewidencyjnych Pracodawcy.
 • Przeglądanie informacji o rachunkach bankowych PFRON.
 • Rejestrowanie i przeglądanie operacji wykonywanych w Systemie.
 • Pobieranie pliku z instrukcją obsługi Systemu dla Korzystających (Użytkowników).
 • Łączenie się ze stroną internetową PFRON (www.pfron.org.pl).

 

System e-PFRON2 spełnia standard dla osób niepełnosprawnych w zakresie dysfunkcji wzroku poprzez zapewnienie zgodności ze standardem WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines - wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie) oraz umożliwia zmianę wielkości czcionki na stronie internetowej.