Opis Systemu

System e-PFRON2 służy do składania deklaracji i informacji przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego przez Pracodawców zobowiązanych do wpłat lub zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).*

System dostępny jest tylko przez Internet (on-line) pod adresem: https://pracodawca.e-pfron.pl

Wszystkie operacje wykonywane są w aplikacji umieszczonej na serwerach PFRON, do których dostęp realizowany jest przez przeglądarkę internetową.

Dokumenty są generowane i przechowywane na serwerze Systemu e-PFRON2.

System e-PFRON2 aktualizowany jest w zależności od zmian w ustawodawstwie lub potrzeb Korzystających (Użytkowników) - wersja Systemu wyświetlana jest obok logotypu Systemu.

 


* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

* Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.