Opis Systemu

System e-PFRON2 służy do składania deklaracji i informacji przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego przez Pracodawców zobowiązanych do wpłat lub zwolnionych z wpłat na PFRON.*

System dostępny jest tylko przez Internet (on-line) pod adresem: https://pracodawca.e-pfron.pl

Wszystkie operacje wykonywane są w aplikacji umieszczonej na serwerach PFRON, do których dostęp realizowany jest przez przeglądarkę internetową.

Dokumenty są generowane i przechowywane na serwerze Systemu e-PFRON2.

System e-PFRON2 w zależności od zmian w ustawodawstwie lub potrzeb Korzystających jest aktualizowany - wersja Systemu wyświetlana jest obok logotypu Systemu.

 

Uwaga! Korzystający dotąd z systemu e-PFRON (poprzedni system) mogą bez żadnych specjalnych działań korzystać z nowego Systemu e-PFRON2. Loginy, hasła, certyfikaty oraz uprawnienia zostały przeniesione do Systemu e-PFRON2 dzięki czemu przejście z dotychczasowego systemu powinno być płynne i bezproblemowe.

 


* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511).

* Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200).