Wymagania Systemu

Korzystanie z e-PFRON2 uwarunkowane jest dostępem do Internetu. Działanie Systemu wspierane jest na następujących przeglądarkach:
-    Mozilla Firefox w wersji 23.x lub nowszej,
-    Google Chrome w wersji 48.x lub nowszej,
-    Opera w wersji 35.x lub nowszej.