Wymagania Systemu

Korzystanie z Systemu e-PFRON2 uwarunkowane jest spełnianiem wymagań dotyczących:

  • Dostępu do sieci internetowej z zainstalowaną przeglądarką, tj.:

- Mozilla Firefox w wersji 23.x lub nowszej;

- Google Chrome w wersji 48.x lub nowszej;

- Opera w wersji 35.x lub nowszej;

- Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej.

  • W przypadku podpisywania dokumentów z wykorzystaniem oprogramowania Java - zainstalowania środowiska uruchomieniowego maszyny wirtualnej Javy (JRE – Java Runtime Environment) niezbędne do uruchamiania aplikacji – wersja 7 (aktualizacja 45 lub nowsza) albo wersja 8.