Zmiana danych Korzystającego

Modyfikacji danych o Korzystającym (Użytkowniku) może dokonywać Administrator.

Administrator w ramach edycji danych Korzystającego ma możliwość:

  • Zgłaszania zmiany uprawnień (podniesienie lub odwołanie).
  • Usuwania konta.
  • Modyfikowania adresu e-mail.
  • Zmiany hasła.
  • Zablokowania konta.
  • Zablokowania metody uwierzytelniania.