Poziomy uprawnień

W Systemie e-PFRON2 przewidziano następujące poziomy uprawnień (dostępu):

  • Brak – żadne uprawnienie nie zostało Korzystającemu udostępnione (dotyczy przede wszystkim tych Korzystających, którym odebrano posiadane uprawnienia).
  • Pracownik – możliwość tworzenia, edycji i przeglądania deklaracji i informacji, możliwość przeglądania sald rocznej inwentaryzacji, możliwość odbierania i przeglądania wiadomości i raportów, możliwość przeglądania rejestru zdarzeń i danych ewidencyjnych Pracodawcy.
  • Użytkownik – poziom uprawnień jak Pracownik oraz dodatkowo możliwość generowania klucza prywatnego i certyfikatu publicznego bądź rejestracji podpisu kwalifikowanego, możliwość podpisywania i przesyłania deklaracji, informacji, sald rocznej inwentaryzacji oraz wiadomości, możliwość generowania przelewów i edycji rachunku bankowego Pracodawcy (uprawnienie nienadawane w Systemie e-PFRON2 - pochodzące z poprzedniego systemu e-PFRON).
  • Administrator – poziom uprawnień jak Użytkownik oraz dodatkowo możliwość obsługi danych Korzystających oraz jeżeli otrzymał od Pracodawcy stosowne pełnomocnictwo - możliwość zgłaszania i odwoływania kolejnych Administratorów.