Zmiana hasła do logowania

Korzystający z Systemu ma możliwość zmiany hasła dostępu.

W tym celu z menu wybiera zakładkę: Zmiana hasła. Pojawia się formularz, w którym należy wprowadzić dotychczas używane hasło oraz dwukrotnie nowe hasło.

Nowe hasło musi być różne od dotychczas używanego, powinno mieć długość 8-30 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, co najmniej jedną cyfrę i co najmniej jeden znak specjalny (!@#$%^*).

Uwaga! Nie należy używać polskich liter, np. ą, ę, ł, ć, ó, ś, itd.