Zgłoszenie Administratora

Zgłoszenia Administratora należy dokonywać za pomocą formularza Zgłoszenia Administratora / Pełnomocnika (ZAP).

Administratorem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Pierwszego Administratora może zgłosić wyłącznie Pracodawca, kolejnych Administratorów może zgłosić Pracodawca albo Administrator, któremu Pracodawca udzielił pełnomocnictwa do ustanawiania kolejnych Administratorów (opcja dostępna dla Pracodawcy w formularzu ZAP, w bloku Pełnomocnictwo).

Pracodawca ustanawiając Administratora upoważnia go do korzystania z Systemu, udziela mu pełnomocnictwa do podpisywania Dokumentów przesyłanych za pośrednictwem Systemu oraz możliwość zgłaszania i odwoływania kolejnych Administratorów - jeżeli otrzymał stosowne pełnomocnictwo.

Uwaga! Beneficjent zarejestrowany tylko w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) musi złożyć Zgłoszenie Pracodawcy (DEK-Z albo INF-Z) oraz Zgłoszenie Administratora / Pełnomocnika (ZAP). 

 
JEŚLI PRACODAWCA NIE MA NUMERU W REJESTRZE PFRON I NIE MA ADMINISTRATORA


Uwaga!
 
Formularz zgłoszenia ZAP dla nowego Pracodawcy pojawia się automatycznie po poprawnym wypełnieniu on-line Zgłoszenia Pracodawcy (DEK-Z albo INF-Z)

W celu zgłoszenia Administratora należy:

  1. Wypełnić formularz ZAP podając dane Pracodawcy, Administratora oraz zdefiniować jednorazowe hasło dostępu do Systemu, które powinno: - mieć długość 8-30 znaków; - nie zawierać polskich znaków (np. ą, ę, ł, itd.); - zawierać co najmniej jedną cyfrę; - zawierać co najmniej jedną wielką literę; - zawierać co najmniej jeden znak specjalny (!@#$%^*).
  2. Złożyć wypełnione zgłoszenia (DEK-Z / INF-Z oraz ZAP) do PFRON za pomocą przycisku:

- Wyślij do PFRON - wymagane jest wydrukowanie, podpisanie i wysłanie papierowej wersji obu zgłoszeń (opis w zakładce Pierwsze kroki - Dostęp do Systemu).

- Podpisz kwalifikowanym i wyślij do PFRON - podpisanie elektroniczne certyfikatem kwalifikowanym (opis w zakładce Pierwsze kroki - Dostęp do Systemu).

 
JEŚLI PRACODAWCA MA NUMER W REJESTRZE PFRON, A NIE MA ADMINISTRATORA

W celu zgłoszenia Administratora należy:

  1. Wybrać na stronie Systemu (https://pracodawca.e-pfron.pl) zakładkę Zgłoszenie administratora.
  2. Zapoznać się z Warunkami korzystania z Systemu e-PFRON2 i zaakceptować je.
  3. Wypełnić formularz zgłoszenia podając dane Pracodawcy, Administratora oraz zdefiniować jednorazowe hasło dostępu do Systemu, które powinno: - mieć długość 8-30 znaków; - nie zawierać polskich znaków (np. ą, ę, ł, itd.); - zawierać co najmniej jedną cyfrę; - zawierać co najmniej jedną wielką literę; - zawierać co najmniej jeden znak specjalny (!@#$%^*).
  4. Złożyć wypełnione zgłoszenie (ZAP) do PFRON za pomocą przycisku:

- Wyślij do PFRON - wymagane jest wydrukowanie, podpisanie i wysłanie papierowej wersji zgłoszenia (opis w zakładce Pierwsze kroki - Dostęp do Systemu).

- Podpisz kwalifikowanym i wyślij do PFRON - podpisanie elektroniczne certyfikatem kwalifikowanym (opis w zakładce Pierwsze kroki - Dostęp do Systemu).

 

Kontakt z infolinią.