Pracodawca w PFRON

Aby korzystać z Systemu e-PFRON2 należy posiadać Numer w rejestrze PFRON oraz aktywnego Administratora.

Procedura uzyskania dostępu do Systemu e-PFRON2 składa się z następujących etapów:

 • zgłoszenia Pracodawcy i/lub zgłoszenia Administratora,
 • nadania Numeru w rejestrze PFRON Pracodawcy,
 • aktywacji uprawnień Administratora.


Pracodawca, który nie ma Numeru w rejestrze PFRON i nie ma Administratora musi:

 • Wypełnić on-line Zgłoszenie Pracodawcy (DEK-Z albo INF-Z).
 • Wypełnić on-line Zgłoszenie Administratora / Pełnomocnika (ZAP).
 • Podpisać i wysłać oba zgłoszenia do PFRON.
 • Otrzymać Numer w rejestrze PFRON i aktywację uprawnień Administratora.


Pracodawca, który ma Numer w rejestrze PFRON, a nie ma Administratora musi:

 • Wypełnić on-line Zgłoszenie Administratora / Pełnomocnika (ZAP).
 • Podpisać i wysłać zgłoszenie do PFRON.
 • Otrzymać aktywację uprawnień Administratora.


Uwaga!
 
Pracodawca, który ma Numer w rejestrze PFRON nie dokonuje zgłoszenia Pracodawcy - korzysta z e-PFRON2 lub zgłasza Administratora. 

Uwaga! Beneficjent zarejestrowany tylko w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) musi złożyć Zgłoszenie Pracodawcy (DEK-Z albo INF-Z) oraz Zgłoszenie Administratora (ZAP).

 
Numer w rejestrze PFRON nadawany jest Pracodawcom zobowiązanym do wpłat lub zwolnionym z wpłat na PFRON, którzy podlegają obowiązkowi składania deklaracji lub informacji na podstawie:

 • art. 21 ust. 1, 2, 2a, 2b, 2g, 2e ustawy o rehabilitacji*,
 • art. 22b ustawy o rehabilitacji,
 • art. 23 ustawy o rehabilitacji,
 • art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c, 3g ustawy o rehabilitacji,
 • art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji,
 • art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7, 7a ustawy o rehabilitacji,
 • art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych**,

Numer składa się z dziewięciu znaków: dwóch cyfr, litery, czterech cyfr, litery, cyfry (na przykład: 00X0000X0).

Zgłoszenia Pracodawcy należy dokonywać za pomocą formularza Zgłoszenia Pracodawcy (DEK-Z albo INF-Z) - opis w zakładce Pierwsze kroki - Zgłoszenie Pracodawcy.

Zgłoszenia Administratora należy dokonywać za pomocą formularza Zgłoszenie Administratora / Pełnomocnika (ZAP) - opis w zakładce Pierwsze kroki - Zgłoszenie Administratora.

 

Kontakt z infolinią.

 


* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej "ustawą o rehabilitacji".

** Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.