Zgłoszenie Pracodawcy

W celu zgłoszenia Pracodawcy w Systemie należy:

1.     Otworzyć stronę internetową (https://pracodawca.e-pfron.pl).

2.     Wybrać z menu Systemu zakładkę Zgłoszenie pracodawcy.

3.     Zapoznać się z Warunkami korzystania z Systemu e-PFRON2 i zaakceptować je.

4.     Wybrać właściwy formularz Zgłoszenia Pracodawcy:

- deklarację ewidencyjną: DEK-Z dla Pracodawcy zobowiązanego do wpłat na PFRON albo,

- informację ewidencyjną: INF-Z dla Pracodawcy zwolnionego z wpłat na PFRON.

5.     Wypełnić formularz, korzystając w razie potrzeby z:

- objaśnień widocznych na końcu formularza,

- pliku pomocy, do którego łącze znajduje się po prawej stronie ekranu.

6.    Zatwierdzić wypełniony formularz za pomocą widocznego po lewej stronie przycisku Dalej.

Zatwierdzenie Zgłoszenia Pracodawcy (DEK-Z albo INF-Z) powoduje automatyczne wyświetlenie formularza Zgłoszenia Administratora / Pełnomocnika (ZAP), które jest niezbędne do zakończenia procesu zgłoszenia Pracodawcy w Systemie (opis w zakładce Pierwsze kroki - Zgłoszenie Administratora).

System informuje o ewentualnych błędach uniemożliwiających zatwierdzenie formularza.

 

Kontakt z infolinią.