Import INF-U w e-PFRON2

Uprzejmie informujemy, że system e-PFRON2 został rozbudowany o funkcjonalność umożliwiającą import dokumentów INF-U w formacie XML.

Użytkownik ma możliwość wskazania pliku archiwum .ZIP (zawierający pliki XML). Importowane dokumenty są weryfikowane za zgodność ze zdefiniowanym plikiem XSD (zawierającym definicje XML Schema) oraz jest weryfikowana poprawność zawartych w dokumentach informacji. Niepoprawne pliki, nie zostaną zaimportowane i nie zostaną zapisane w systemie e-PFRON2. Poprawnie zweryfikowane dokumenty są dodatkowo walidowane regułami obowiązującym w systemie e-PFRON2.

W załączeniu udostępniamy obowiązujący schemat XSD dokumentu INF-U oraz wykaz reguł walidacji (pobierz .zip). Pliki te są niezbędne programistom do opracowania możliwości eksportu dokumentów elektronicznych utworzonych w innych programach niż e-PFRON2 do formatu umożliwiającego ich zaimportowanie do tego systemu.

 

Ponadto w zakładce Dokumenty - Import INF-U można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami obsługi nowej funkcjonalności.

 

13.10.2016 r.