Import INF-U w e-PFRON2

Informujemy, że system e-PFRON2 jest rozbudowany o funkcjonalność umożliwiającą import dokumentów INF-U wystawionych za pomocą programu innego niż e-PFRON2 (w formacie XML).

Użytkownik ma możliwość wskazania pliku archiwum .ZIP (zawierający pliki XML). Importowane dokumenty są weryfikowane za zgodność ze zdefiniowanym plikiem XSD (zawierającym definicje XML Schema) oraz jest weryfikowana poprawność zawartych w dokumentach informacji. Poprawnie zweryfikowane dokumenty są dodatkowo walidowane regułami obowiązującym w systemie e-PFRON2. Niepoprawne pliki nie zostaną zaimportowane i nie zostaną zapisane w systemie e-PFRON2. 

W załączeniu udostępniamy obowiązujący schemat XSD dokumentu INF-U oraz wykaz reguł walidacji (pobierz plik .zip). Pliki te są niezbędne do opracowania możliwości eksportu dokumentów elektronicznych utworzonych w innych programach niż e-PFRON2 do formatu umożliwiającego ich zaimportowanie do tego systemu.

Ponadto w zakładce Dokumenty - Import INF-U można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami obsługi nowej funkcjonalności.

 

2018.10.19