Warunki importu dokumentów INF-U

Informujemy, że nowa funkcjonalność w systemie e-PFRON2 wdrożona w dniu 30 września 2016 r. pozwala na import dokumentów INF-U wystawionych za pomocą każdego programu innego niż e-PFRON2. Warunkiem gwarantującym powodzenie tej operacji jest:

  • Dokumenty INF-U muszą być w formacie XML.
  • Pliki XML muszą być zgodne z udostępnionym schematem XSD (pobierz.zip).
  • Dokumenty muszą być poprawnie  wypełnione – zgodnie z udostępnionymi walidacjami.

Tylko spełnienie wszystkich powyższych wymagań gwarantuje poprawny import dokumentów INF-U do systemu e-PFRON2.

Po zakończeniu operacji importu należy zwrócić szczególną uwagę na wartości znajdujące się polach wyliczanych automatycznie – niepoprawne kwoty zostaną przez e-PFRON2 wyliczone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.

Jednocześnie dziękujemy przedstawicielom dwóch uprawnionych sprzedających za okazaną pomoc podczas prac nad wdrożeniem funkcjonalności.

 

12.10.2016 r.