Zmiana w wykorzystaniu obniżenia wpłat

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zgodnie
z art.2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1886)
w deklaracjach DEK-I-u, stanowiących załącznik do dokumentów DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b,
składanych od dnia 1 lipca 2017 r. nie można już wykorzystywać obniżeń wpłat nabytych na
 zasadach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2016 r.
 
Zgodnie z art.2 ustawy nowelizującej - pracodawca, który nabył prawo do obniżenia
wpłat na zasadach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2016 r., mógł je wykorzystać na
warunkach dotychczasowych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie ww. ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r.

 

2017.07.14