Kopiowanie danych z dokumentów

Dokumenty w systemie e-PFRON2 można tworzyć korzystając z pustego formularza (przycisk: Utwórz) lub skopiować zawartość z wcześniej złożonych dokumentów danego typu (przycisk: Skopiuj). W przypadku kopiowania, formularz uzupełniany jest danymi ze złożonego wcześniej dokumentu.

Uwaga! Kopiowanie danych możliwe jest tylko w przypadku sporządzania dokumentów na tym samym wzorze deklaracji bądź informacji. Np. deklarację DEK-I-0 za okres październik 2018 r. sporządza się na nowym formularzu określonym rozporządzeniem z dnia 27 września 2018 r. i nie można skopiować danych z deklaracji za wcześniejsze okresy sprawozdawcze ponieważ były one sporządzone na innych formularzach.

 

2018.11.07