Wydruk bez objaśnień

Szanowni Państwo,
serdecznie prosimy o nie wysyłanie papierowych dokumentów INF-U i INF-1-u wraz z objaśnieniami do ich wypełniania. Objaśnienia są dodatkową instrukcją do formularzy i nie ma potrzeby drukować i wysyłać ich do PFRON.
Wydrukowanie i wysłanie objaśnień generuje niepotrzebne dodatkowe koszty po stronie wystawcy INF-U oraz dodatkową pracę po stronie PFRON.

Zachęcamy do przekazywania dokumentów drogą elektroniczną za pomocą systemu e-PFRON2  (https://pracodawca.e-pfron.pl).

W razie pytań prosimy o kontaktowanie się z infolinią PFRON pod numerem tel. 22 581-84-10 w godzinach 9:00-15:00.