Ustalanie stanu ogółem dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy

Do grudnia 2019 r. :
•    w okresach sprawozdawczych od stycznia do grudnia 2019 r. wykazuje się taką samą liczbę ogółem dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, zgodną ze stanem wykazanym w ostatnim sprawozdaniu sporządzonym za 2018 r., np. SIO.

Od stycznia 2020 r.:
•    od dnia 1 stycznia 2019 r. działa nowy System Informacji Oświatowej, w którym nie sporządza się sprawozdań na konkretny dzień czy też zestawień zbiorczych; liczba dzieci, wychowanków, uczniów, studentów czy słuchaczy jest aktualizowana na bieżąco;
    z tego względu za okresy sprawozdawcze od stycznia 2020 r. stany ogółem dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy przyjmuje się według stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego;
    np. w okresach sprawozdawczych od stycznia do grudnia 2020 r. będzie wykazywać się taką samą liczbę ogółem dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, zgodną ze stanem ustalonym na dzień 31 grudnia 2019 r.

 

2019.10.21