Certyfikaty

Pracodawcy w systemie e-PFRON2 podpisują dokumenty podpisem elektronicznym. Do złożenia podpisu niezbędne jest posiadanie ważnego certyfikatu.

 

Ważne jest, aby plik klucza prywatnego .PVK oraz plik certyfikatu .CRT znajdowały się w jednym folderze. W folderze powinien znajdować się jeden komplet plików klucza prywatnego i certyfikatu jednego użytkownika.

 

Użytkownik powinien posiadać jeden certyfikat. W przypadku posiadania większej ilości certyfikatów w jednym folderze system nie jest w stanie prawidłowo powiązać pliku klucza prywatnego (.PVK)  z plikiem certyfikatu (.CRT). W tej sytuacji może pojawić się problem, że system powiąże klucz prywatny jednego użytkownika z certyfikatem innego (jeśli znajdują się w tym samym folderze) i podpisanie dokumentu nie będzie możliwe. Dlatego należy usunąć wszystkie pliki .CRT z wyjątkiem ostatnio utworzonego.

 

W przypadku występowania problemów z podpisywaniem dokumentów należy usunąć wszystkie pliki klucza prywatnego .PVK oraz pliki certyfikatu. CRT i wygenerować nowy certyfikat. W tym celu po zalogowaniu w systemie e-PFRON2 należy w zakładce Certyfikat wybrać opcję Utwórz klucz prywatny i certyfikat publiczny, zdefiniować  hasło dostępu do klucza prywatnego i wskazać lokalizację (na dysku komputera), w której zostanie zapisany plik .PVK oraz .CRT. Po wybraniu opcji Generuj oba pliki zostaną wygenerowane i zapisane w wybranej lokalizacji.

 

 

2013.10.15