Hasła w Systemie e-PFRON2

W Systemie e-PFRON2 Korzystający posługuje się dwoma hasłami do:

  • logowania do Systemu – służy wyłącznie do zalogowania się w Systemie,
  • klucza prywatnego – służy wyłącznie do podpisywania dokumentów.

Hasło do klucza prywatnego jest innym hasłem niż hasło używane do logowania się w Systemie.

Hasła, loginy i certyfikaty wygenerowane w systemie e-PFRON zachowują ważność w Systemie e-PFRON2. Hasła wykorzystywane w systemie e-PFRON, które zawierają polskie litery (np. ą, ę, ł, itd.) mogą nie funkcjonować prawidłowo w Systemie e-PFRON2.

W przypadku, gdy nie jest możliwe zalogowanie się w Systemie przy użyciu posiadanego hasła należy utworzyć nowe hasło z wykorzystaniem opcji Nie pamiętam hasła – opis w zakładce Użytkownicy - Odzyskanie hasła do logowania lub skontaktować się z PFRON:

(w zgłoszeniu musi być podany: numer w rejestrze PFRON, login, imię i nazwisko osoby, która nie może zalogować się do Systemu, numer telefonu do kontaktu).

Hasła w Systemie e-PFRON2 powinny:

  • mieć długość 8 - 30 znaków
  • nie zawierać polskich liter (np. ą, ę, ł)
  • zawierać co najmniej jedną wielką literę
  • zawierać co najmniej jedną cyfrę
  • zawierać co najmniej jeden znak specjalny, tj. !@#$%^*

 

2013.10.15