Dane o zatrudnieniu w deklaracji DEK-II-a

W części D deklaracji DEK-II-a:

  • w pozycjach 27 i 29:

−  pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej wykazują pracowników oraz niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej;

−  pozostali pracodawcy wykazują w tych pozycjach wyłącznie pracowników;

  • w pozycjach 28 i 30:

−  pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej wykazują niepełnosprawnych pracowników oraz niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej;

−  pozostali pracodawcy wykazują w tych pozycjach wyłącznie niepełnosprawnych pracowników;

  • w pozycjach od 31 do 38:

−  pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej wykazują niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej odpowiednio do posiadanego stopnia niepełnosprawności;

−  pozostali pracodawcy wykazują w tych pozycjach wartość „0” (zero);

  • w pozycjach od 39 do 46:

−  pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej wykazują pracowników oraz wykonawców pracy nakładczej, którzy są osobami niewidomymi, upośledzonymi umysłowo lub chorymi psychicznie, (orzeczenie stopień znaczny lub umiarkowany z kodem 04-O, 01-U oraz 02-P, stopień lekki 02-P);

−  pozostali pracodawcy wykazują w tych polach wyłącznie pracowników, którzy są osobami niewidomymi, upośledzonymi umysłowo lub chorymi psychicznie, (orzeczenie stopień znaczny lub umiarkowany z kodem 04-O, 01-U oraz 02-P, stopień lekki 02-P);

  • w pozycjach 47 i 49:

−  pracodawcy wykazują wyłącznie pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności (nie należy wykazywać tu wykonawców pracy nakładczej);

  • w pozycjach 48 i 50:

−  pracodawcy wykazują wyłącznie pracowników posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy są osobami niewidomymi, upośledzonymi umysłowo, chorymi psychicznie, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz z epilepsją (orzeczenie z kodem 04-O, 01-U, 02-P, 12-C lub 06-E);

  • w pozycjach 51 do 54:

−  pracodawcy wykazują pracowników (odpowiednio do posiadanego stopnia niepełnosprawności), u których występuje szczególne schorzenie: choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie, głuchota i głuchoniemota, nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS, epilepsja, przewlekłe choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, miastenia, późne powikłania cukrzycy (są one wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposób jego obniżenia (Dz.U. Nr 124, poz. 820, z późn. zm.). Orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodem 04-O, 06-E oraz 01-U nie wymagają dodatkowego zaświadczenia lekarza. W przypadku orzeczeń z innymi kodami niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające wystąpienie szczególnego schorzenia.

 

2013.10.30