Aktywacja Java Script dla dokumentów w Internet Explorer 11

1.       Otwórz przeglądarkę Internet Explorer 11.

2.       Naciśnij na klawiaturze klawisz F12.

3.       W nowo otwartym oknie na dole ekranu (po lewej stronie) znajduje się pionowy pasek przewijany. Należy przewinąć pasek na sam dół i kliknąć myszką na obrazek monitorów.

4.       Po prawej stronie okna pojawia się okno z nazwą "Emulation". W oknie tym poniżej napisu "Mode" należy wybrać dla trybu "Document mode" z listy rozwijanej opcję "10".

5.       Może pojawić się komunikat pytający o pozwolenie na uruchomienie dodatku JavaScript – należy nacisnąć na oknie komunikatu przycisk "Zezwalaj".

 

W celu zapamiętania wyboru, na oknie pytania o możliwość uruchomienia aplikacji Java należy zaznaczyć opcję „Zapamiętaj”.

Często okno zapytania jest wyświetlany w języku angielskim, gdyż jest to komunikat systemowy oprogramowania firmy trzeciej będący po za zarządzaniem Systemu e-PFRON2.