Przeciętne wynagrodzenie

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

za Grudzień 2018, Styczeń 2019, Luty 2019: 4 580,20 zł (Monitor Polski z 14.11.2018 r. - poz. 1100)

za Wrzesień 2018, Październik 2018, Listopad 2018: 4 521,08 zł (Monitor Polski z 10.08.2018 r. - poz. 764)

za Czerwiec 2018, Lipiec 2018, Sierpień 2018: 4 622,84 zł (Monitor Polski z 14.05.2018 r. - poz. 472)

za Marzec 2018, Kwiecień 2018, Maj 2018: 4 516,69 zł (Monitor Polski z 12.02.2018 r. - poz. 181)

za Grudzień 2017, Styczeń 2018, Luty 2018: 4 255,59 zł (Monitor Polski z 13.11.2017 r. - poz. 1012)

za Wrzesień 2017, Październik 2017, Listopad 2017: 4 220,69 zł (Monitor Polski z 17.08.2017 r. - poz. 811)

za Czerwiec 2017, Lipiec 2017, Sierpień 2017: 4 353,55 zł (Monitor Polski z 16.05.2017 r. - poz. 446)

za Marzec 2017, Kwiecień 2017, Maj 2017: 4 218,92 zł (Monitor Polski z 10.02.2017 r. - poz. 180)

za Grudzień 2016, Styczeń 2017, Luty 2017: 4 055,04 zł (Monitor Polski z 14.11.2016 r. - poz. 1100)

za Wrzesień 2016, Październik 2016, Listopad 2016: 4 019,08 zł (Monitor Polski z 9.08.2016 r. - poz. 782)

za Czerwiec 2016, Lipiec 2016, Sierpień 2016: 4 181,49 zł (Monitor Polski z 13.05.2016 r. - poz. 443)

za Marzec 2016, Kwiecień 2016, Maj 2016: 4 066,95 zł (Monitor Polski z 11.02.2016 r. - poz. 148)

za Grudzień 2015, Styczeń 2016, Luty 2016: 3 895,33 zł (Monitor Polski z 10.11.2015 r. - poz. 1086)

za Wrzesień 2015, Październik 2015, Listopad 2015: 3 854,88 zł (Monitor Polski z 14.08.2015 r. - poz. 720)

za Czerwiec 2015, Lipiec 2015, Sierpień 2015: 4 054,89 zł (Monitor Polski z 19.05.2015 r. - poz. 410)

za Marzec 2015, Kwiecień 2015, Maj 2015: 3 942,67 zł (Monitor Polski z 13.02.2015 r. - poz. 181)

za Grudzień 2014, Styczeń 2015, Luty 2015: 3 781,14 zł (Monitor Polski z 17.11.2014 r. - poz. 1077)

za Wrzesień 2014, Październik 2014, Listopad 2014: 3 739,97 zł (Monitor Polski z 18.08.2014 r. - poz. 682)

za Czerwiec 2014, Lipiec 2014, Sierpień 2014: 3 895,31 zł (Monitor Polski z 13.05.2014 r. - poz. 326)

za Marzec 2014, Kwiecień 2014, Maj 2014: 3 823,32 zł (Monitor Polski z 17.02.2014 r. - poz. 148)

za Grudzień 2013, Styczeń 2014, Luty 2014: 3 651,72 zł (Monitor Polski z 19.11.2013 r. - poz. 904)

za Wrzesień 2013, Październik 2013, Listopad 2013: 3 612,51 zł (Monitor Polski z 21.08.2013 r. - poz. 672)

za Czerwiec 2013, Lipiec 2013, Sierpień 2013: 3 740,05 zł (Monitor Polski z 17.05.2013 r. - poz. 392)

za Marzec 2013, Kwiecień 2013, Maj 2013: 3 690,30 zł (Monitor Polski z 19.02.2013 r. - poz. 88)

za Grudzień 2012, Styczeń 2013, Luty 2013: 3 510,22 zł (Monitor Polski z 15.11.2012 r. - poz. 842)

za Wrzesień 2012, Październik 2012, Listopad 2012: 3 496,82 zł (Monitor Polski z 13.08.2012 r. - poz. 585)

za Czerwiec 2012, Lipiec 2012, Sierpień 2012: 3 646,09 zł (Monitor Polski z 16.05.2012 r. - poz. 298)

za Marzec 2012, Kwiecień 2012, Maj 2012: 3 586,75 zł (Monitor Polski z 15.02.2012 r. - poz. 62)

za Grudzień 2011, Styczeń 2012, Luty 2012: 3 416,00 zł (Monitor Polski z 23.11.2011 r. - Nr 103, poz. 1042)

za Wrzesień 2011, Październik 2011, Listopad 2011: 3 366,11 zł (Monitor Polski z 12.08.2011 r. - Nr 71, poz. 708)

za Czerwiec 2011, Lipiec 2011, Sierpień 2011: 3 466,33 zł (Monitor Polski z 18.05.2011 r. - Nr 35, poz. 422)

za Marzec 2011, Kwiecień 2011, Maj 2011: 3 438,21 zł (Monitor Polski z 11.02.2011 r. - Nr 11, poz. 122)

za Grudzień 2010, Styczeń 2011, Luty 2011: 3 203,08 zł (Monitor Polski z 17.11.2010 r. - Nr 86, poz. 1015)