Przeciętne wynagrodzenie

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

za Czerwiec 2018, Lipiec 2018, Sierpień 2018: 4 622,84 zł (Monitor Polski z 14.05.2018 r. - poz. 472)

za Marzec 2018, Kwiecień 2018, Maj 2018: 4 516,69 zł (Monitor Polski z 12.02.2018 r. - poz. 181)

za Grudzień 2017, Styczeń 2018, Luty 2018:  4 255,59 zł  (Monitor Polski z 13.11.2017 r. - poz. 1012)

za Wrzesień 2017, Październik 2017, Listopad 2017:  4 220,69 zł (Monitor Polski z 17.08.2017 r. - poz. 811)

za Czerwiec 2017, Lipiec 2017, Sierpień 2017: 4 353,55 zł (Monitor Polski z 16.05.2017 r. - poz. 446)

za Marzec 2017, Kwiecień 2017, Maj 2017: 4 218,92 zł (Monitor Polski z 10.02.2017 r. - poz. 180)

za Grudzień 2016, Styczeń 2017, Luty 2017:  4 055,04 zł  (Monitor Polski z 14.11.2016 r. - poz. 1100)

za Wrzesień 2016, Październik 2016, Listopad 2016:  4 019,08 zł  (Monitor Polski z 9.08.2016 r. - poz. 782)

za Czerwiec 2016, Lipiec 2016, Sierpień 2016:  4 181,49 zł  (Monitor Polski z 13.05.2016 r. - poz. 443)

za Marzec 2016, Kwiecień 2016, Maj 2016:  4 066,95 zł  (Monitor Polski z 11.02.2016 r. - poz. 148)

za Grudzień 2015, Styczeń 2016, Luty 2016:  3 895,33 zł  (Monitor Polski z 10.11.2015 r. - poz. 1086)

za Wrzesień 2015, Październik 2015, Listopad 2015:  3 854,88 zł  (Monitor Polski z 14.08.2015 r. - poz. 720)

za Czerwiec 2015, Lipiec 2015, Sierpień 2015:  4 054,89 zł  (Monitor Polski z 19.05.2015 r. - poz. 410)

za Marzec 2015, Kwiecień 2015, Maj 2015:  3 942,67 zł  (Monitor Polski z 13.02.2015 r. - poz. 181)

za Grudzień 2014, Styczeń 2015, Luty 2015:  3 781,14 zł  (Monitor Polski z 17.11.2014 r. - poz. 1077)

za Wrzesień 2014, Październik 2014, Listopad 2014:  3 739,97 zł  (Monitor Polski z 18.08.2014 r. - poz. 682)

za Czerwiec 2014, Lipiec 2014, Sierpień 2014:  3 895,31 zł  (Monitor Polski z 13.05.2014 r. - poz. 326)

za Marzec 2014, Kwiecień 2014, Maj 2014:  3 823,32 zł  (Monitor Polski z 17.02.2014 r. - poz. 148)

za Grudzień 2013, Styczeń 2014, Luty 2014:  3 651,72 zł  (Monitor Polski z 19.11.2013 r. - poz. 904)

za Wrzesień 2013, Październik 2013, Listopad 2013:  3 612,51 zł  (Monitor Polski z 21.08.2013 r. - poz. 672)

za Czerwiec 2013, Lipiec 2013, Sierpień 2013:  3 740,05 zł  (Monitor Polski z 17.05.2013 r. - poz. 392)

za Marzec 2013, Kwiecień 2013, Maj 2013:  3 690,30 zł  (Monitor Polski z 19.02.2013 r. - poz. 88)

za Grudzień 2012, Styczeń 2013, Luty 2013:  3 510,22 zł  (Monitor Polski z 15.11.2012 r. - poz. 842)

za Wrzesień 2012, Październik 2012, Listopad 2012:  3 496,82 zł  (Monitor Polski z 13.08.2012 r. - poz. 585)

za Czerwiec 2012, Lipiec 2012, Sierpień 2012:  3 646,09 zł  (Monitor Polski z 16.05.2012 r. - poz. 298)

za Marzec 2012, Kwiecień 2012, Maj 2012:  3 586,75 zł  (Monitor Polski z 15.02.2012 r. - poz. 62)

za Grudzień 2011, Styczeń 2012, Luty 2012:  3 416,00 zł  (Monitor Polski z 23.11.2011 r. - Nr 103, poz. 1042)

za Wrzesień 2011, Październik 2011, Listopad 2011:  3 366,11 zł  (Monitor Polski z 12.08.2011 r. - Nr 71, poz. 708)

za Czerwiec 2011, Lipiec 2011, Sierpień 2011:  3 466,33 zł  (Monitor Polski z 18.05.2011 r. - Nr 35, poz. 422)

za Marzec 2011, Kwiecień 2011, Maj 2011:  3 438,21 zł  (Monitor Polski z 11.02.2011 r. - Nr 11, poz. 122)

za Grudzień 2010, Styczeń 2011, Luty 2011:  3 203,08 zł  (Monitor Polski z 17.11.2010 r. - Nr 86, poz. 1015)

za Wrzesień 2010, Październik 2010, Listopad 2010:  3 197,85 zł  (Monitor Polski z 16.08.2010 r. - Nr 57, poz. 774)

za Czerwiec 2010, Lipiec 2010, Sierpień 2010:  3 316,38 zł  (Monitor Polski z 26.05.2010 r. - Nr 39, poz. 548)

za Marzec 2010, Kwiecień 2010, Maj 2010:  3 243,60 zł  (Monitor Polski z 12.02.2010 r. - Nr 7, poz. 69)

za Grudzień 2009, Styczeń 2010, Luty 2010:  3 113,86 zł  (Monitor Polski z 18.11.2009 r. - Nr 73, poz. 921)