INF-U – informacja o kwocie obniżenia wpłat na PFRON

Informację INF-U sporządza pracodawca (sprzedawca), o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji.

Informację INF-U sprzedawca wystawia nabywcy w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadł termin płatności za zakup uprawniający do otrzymania informacji o kwocie obniżenia. Kopię informacji INF-U sprzedawca przekazuje do PFRON w formie załącznika do informacji INF-1-u, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystawił informacje INF-U.

•    Okres sprawozdawczy (pozycja 14) i okres wynikający z daty wystawienia (pozycja 39).
Okresem sprawozdawczym jest miesiąc i rok, w którym przypadł termin płatności za zakup uprawniający do uzyskania informacji o kwocie obniżenia wpłat. Powyższy termin wskazany jest na fakturze, na podstawie której sprzedawca wystawia informację INF-U – data z pozycji 31. 
Pozycja 39 wypełniana jest automatycznie bieżącym miesiącem, bez względu na to, czy INF-U stanowi informację zwykła czy korygującą i kiedy przypadał termin płatności z tytułu zakupów. Pozycja 39 w informacji INF-U jest tożsama z pozycją 14 w informacji INF-1-u. Na podstawie danych z pozycji 39 załączane są wygenerowane wcześniej w systemie e-PFRON2 informacje INF-U.

•    Składanie informacji zwykłych albo korygujących (pozycja 15).
W przypadku informacji INF-U dotyczącej obniżenia wpłat z tytułu zakupów dokonanych i potwierdzonych fakturą przed 1 lipca 2016 r., należy jako okres sprawozdawczy (poz.14) wpisać miesiąc i rok, w którym wystawiono informację (dotyczy to tylko informacji korygujących – poz. 15). W przypadku informacji zwykłej (poz. 15) okres sprawozdawczy nie będzie wcześniejszy niż czerwiec 2016 r. 
Jeśli w oparciu o konkretną fakturę wystawiana jest informacja po raz pierwszy, to w pozycji 15 wskazuje się pole „Zwykła”. W przypadku wystawiania informacji w oparciu o daną fakturę po raz kolejny, z inną wartością w przynajmniej jednej pozycji bloku D (Informacja o kwocie obniżenia wpłat), niż wykazana w informacji wystawionej wcześniej, to w pozycji 15 wskazuje się pole „Korygująca”. Dane zawarte w informacji korygującej zastępują wartości z poprzednio złożonej informacji dotyczącej danej faktury. W przypadku wystawiania informacji korygującej w bloku E (Uwagi) należy podać przyczyny korekty informacji oraz wypisać pozycje, które zostały skorygowane.

Uwaga! Każda informacja INF-U, bez względu na to, czy jest dokumentem zwykłym czy korygującym, w pozycji 39 wypełni się okresem bieżącym, i zostanie przesłane do PFRON z informacją INF-1-u w miesiącu następnym.

•    Dane ewidencyjne sprzedawcy (pozycje 1 – 13) i dane ewidencyjne nabywcy (pozycje 18-26).
W systemie e-PFRON2 dane ewidencyjne sprzedawcy wypełniane są automatycznie na podstawie danych istniejących w bazie PFRON. 
Dane ewidencyjne nabywcy można skopiować podając NIP w przypadku, gdy wcześniej wystawiono INF-U w systemie e-PFRON2.

•    Kwota obniżenia wpłat (pozycja 38).
Kwota obniżenia wyliczana jest automatycznie na podstawie danych wpisanych przez sprzedawcę w bloku D (Informacja o kwocie obniżenia wpłat).

Za pomocą systemu e-PFRON2 składając Informacje INF-1-u automatycznie dokonuje się złożenia informacji INF-U wygenerowanych w systemie e-PFRON w danym okresie sprawozdawczym.

 

05.07.2016 r.